BRONSEMERKEPRØVE/NYBEGYNNERKURS I LYDIGHET

På dette kurset er vi over på det å fokusere kun på innlæring av øvelser og etterhvert sette disse sammen til et ”program”.

Nå har man kommet dit at man har en god allmenlydighet på sin hund, og man opplever både god relasjon , godt samarbeide, og at hunden kan sine grunnleggende ferdigheter (innkalling, sitt, dekk, stå), er dette et kurs som vil kunne bringe dere videre mot nye spennende kurssamlinger og måter å trene sin hund på – til nytte og glede.

Målet med kurset

Du skal få økt forståelse for, og bli selvstendig i forhold til planlegging og trening av hunden din mot et bestemt mål. Kurset vil avsluttes med en liten ”prøve”; Bronsemerkeprøve. Ved bestått prøve, vil man kunne få tildelt bronsjemerke i lydighet. Mer om prøven finner du på nkk.no.

Instruktørene har hele tiden et mål om å jobbe ut ifra den enkeltes nivå, og det vil være individuelt tilpasset  veiledning gjennom hele kurset. Alle skal mestre og få til! Kursplan/oppmøteplan vil bli delt ut første kurskveld.

Målgruppe

Hunder som har god grunnlydighet, godt samarbeid med sin eier, og som ønsker å trene mot øvelser og bronsjemerke.

Forutsetninger

Hunden må være over 10 mndr, og inneha de forutsetninger som står ovenfor.

Varighet

10 kvelder (3 timer hver gang). 1 kveld med teori, 8 praksiskvelder og en kveld for å ta prøven.
Oppstart: 23. januar ( teori)
Øvrige dager: 30. januar, 13. februar, 27. februar, 13. mars, 23. mars ( hel dag), 27. mars, 10. april og 25. april ( prøve)
Instruktør: Kristin Estenstad, trinn II NKK 

Pris

2500 kr for medlem i Nidaros brukshundklubb, 3000 kr for ikke-medlem