Kurskomitéen inviterer klubbens medlemmer til foredrag om hundeloven torsdag 19.10.2023 kl. 19 – 21. Arrangementet blir på Hoeggen skole, Edgar B. Schieldrops veg 1 i Trondheim (øvre inngang). Møt presis slik at du slipper inn. Ytterdøra stenger kl. 19 og vi har ingen dørvakt.

Foredragsholder blir Elizabeth Langsrud. Hun er medlem i klubben, hundeeier, NKK instruktør trinn 1 og jurist.

I lov om ansvarlig hundehold ansvarliggjøres hundeeier i langt større grad enn tidligere. Det er er innført et kompetansekrav for hundeeiere, og politiet har flere muligheter til å ilegge hundeholder straff. I lovens formålsparagraf står det nå «Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker», og at hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som tar hensyn til deres natur og beskytter dem mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Vi som holder hundekurs, trener og kanskje konkurrer med hund, bør kjenne sentrale bestemmelser i loven.

Kurset er gratis. Av kapasitetshensyn er arrangementet kun åpent for medlemmer i Nidaros Brukshundklubb.

Link til påmelding