Vi vurderer om det er mulig å arrangere NKK trinn 1 instruktørkurs i klubbens regi, men det vil være åpent for deltakelse fra andre klubber. Kurset kan bli satt opp høst/vinter 2021/22 over 40 timer. I tillegg 5 – 20 timer pedagogikk i praksis i selve kurset (til sammen 3 – 4 helgesamlinger). Dessuten 20 timer praksis som hjelpeinstruktør utenom kurset.

Instruktørkurset kvalifiserer for grunnopplæring av hund og kan bygges ut videre.

Utdanningsplan finnes her

For å delta på kurset er det noen krav som må være oppfylt. Kravene finner du i utdanningsplanen.

Vi legger til rette for at klubbens medlemmer kan gjennomføre praksis som hjelpeinstruktør før eksamen. Minst 10 timer må gjennomføres etter første helg på instruktørkurset. Vi ser for oss at første helgesamling kommer tidligst mulig etter ferien slik at instruktørelevene kan praktisere på klubbens kurs utover høsten. Vi åpner også for at 10 timer av praksisen kan tas før ferien. Vårens kurs starter rett etter påske, så det haster med å melde interesse for instruktørutdanningen.

Hvis vi får nok interesserte, må kurset annonseres i god tid før ferien slik at alle brikker faller på plass. Foreløpig kan vi ikke si noe om pris på kurset. Klubben kan – etter søknad – refundere halve kursavgiften til egne aktive medlemmer på visse vilkår.

Hvis du er interessert, send mail til kurs@nidarosbhk.no hvor du forteller litt om deg selv. Dette er ikke påmelding, du melder kun seriøs interesse for kurset. Men hvis kurset blir arrangert, vil du få mulighet til å beholde plassen på lista. Så er det opp til NKK’s instruktør å bestemme hvem som får delta basert på opptakskrav og anbefaling fra din klubb.