Det er fortsatt ledige plasser for observatører på konkurransekurset i lydighet med Hege Lindahl.

 

https://www.letsreg.com/no/register/Konkurransekursilydighet19210420241_21022024094039#/