Nidaros Brukshundklubb inviterer til NKK instruktørkurs trinn 1 grunnopplæring av hund. Kurset holdes i Trondheim høsten 2021.

NKK trinn 1 instruktører kan holde kurs på all grunnopplæring av hund. Trinn 1 instruktører er også bemyndiget til å dømme apellmerkeprøver i lydighet.

For å delta på instruktørkurset må du oppfylle krav fastsatt av NKK. Dette finner du i utdanningsplanen, bl.a.

  • Ha fylt 18 år og være medlem i medlemsklubb.
  • Være anbefalt av egen lokale klubb som instruktør trinn 1.
  • Før eksamen ha gått som hjelpeinstruktør under NKK godkjent instruktør i 20 timer hvorav minst halvparten bør være etter første helgesamling.
  • Ha oppnådd minstepremiering i enten LP, agility, rallylydighet, bruks, jakt osv. etter NKK’s regelverk. Mer detaljer finner du i utdanningsplanen.

Deltakerne har selv ansvaret for å skaffe tilveie dokumentasjon som skal leveres til instruktør etter avtale.

Kurshelger med instruktør 4. og 5. september, 9. og 10. oktober, leksehelg uten instruktør 30. og 31. oktober, eksamenshelg 13. og 14. november 2021. Instruktør er Hilde Ulvatne Marthinsen (NKK trinn 3 instruktør) og sensor er Geir Larsen (NKK instruktør trinn 3).

Påmelding er økonomisk bindende. Kursavgift er kr. 6.000 og skal betales når du får bekreftet plass på kurset. Påmeldinger registreres fortløpende. Send påmelding til kurs@nidarosbhk.no.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte klubbens kontaktperson Silje Slagnes via mail kurs@nidarosbhk.no eller tlf. 915 95 976.