Det blir gjennomgang av nye LP klasser 1, 2 og 3 med teoridel og demo med visningshund. Det kreves tre cert i LP3 for å få tittelen NLCH, dvs. at det blir lettere å få championattittel i lydighet.

Landslagleder og dommer Svein Georg Rønning står for faglig opplegg.

Tid: Mandag 8. april kl. 18 – 21.

Sted: Teoridelen holdes i auditorium Brundalen på Charlottenlund videregående skole og demo blir ute. Det er dessverre ikke tillatt å spise inne og rommet må forlates slik vi fant det.

Påmelding ved å betale kr. 100 til konto 4202.33.27605. Ta med kopi av kvittering som du viser ved inngangen.

Fra 2017 kreves tre ganger certifikat i LP klasse 3 på lydighetskonkurranse i Norge under tre forskjellige dommere. I tillegg kreves minst en gang Good på utstilling i et av de nordiske land etter at hunden har fylt 15 måneder.

Certifikat tildeles de to beste hundene med 1. premie i LP klasase 3, som ikke allerede er NLCH eller «full-certet».