Medlemsbladet Nidarhunden 2019 1 er nå tilgjengelig i elektronisk form (PDF)

Her kan du blant annet lese innlegg fra vår leder Torgeir Rui i «Lederens labb». Det er også nytt fra de ulike komiteer med planer for 2019, resultater fra 2018 og mange fine bilder.

I tillegg er det oversikt over hvem gjør hva i Nidaros!

Årets første utgave av Nidarhunden finner du her: Nidarhunden  2019 1

Med vennlig hilsen

Redaksjonen Nidarhunden Siri Coldevin Vikan