Rallykomiteen ønsker velkommen til medlemsmøte i rallylydighet mandag 22. April kl 19.00

 

Sted: Skjetlein videregående skole, Klasserom i gartneriet.
Dette finner du om du følger veien forbi hovedparkeringa og skolebygget og et gult bygg , se kart

Kan være et bilde av kart og tekst som sier 'gen 8 OX Damstykket Damsty Skjetlein videregaende videregaende ende videre skole V ት VestreSkjetlein /estre Skjetlein 2 22 Skjetleinvegen Skjetlein'

På medlemsmøtet vil vi snakke om planer for treninger, cup, klubbmesterskap, stevner m.m. og evt andre ting medlemmene ønsker å ta opp. Kom enten du er fersk eller dreven i gamet!

 

Det vil i tillegg bli mulighet for bytte, salg og kjøp av hundeutstyr oss i mellom. Har du noe utstyr du ikke trenger lenger, ta det med! Kanskje noe andre kan få glede av det! (prissetting og oppgjør gjøres i direkte mellom selger og kjøper).