Vi støtter opp om dugnaden og vil følge anbefalingene om å treffe færrest mulig og være hjemme. Derfor må vi avlyse stevnet. Ang innbetalt startkontigent, så kommer vi tilbake til det etter å ha fått vite litt mer fra nkk.