Påmelding vintertrening i agility 2020

Vintertreningene arrangeres i samarbeid med Gauldal HK i Trondheim Hundehall (ved Ekra Gartneri)

Treningene vil foregå på søndager januar-april (15 treninger).

Oppstart 5. januar 2020

Obs: Disse to datoene er hallen opptatt og er det ingen trening: 15. mars og 29. mars.

Det blir delt opp 4 grupper, med 9 plasser per gruppe.

Tidspunkt på hver gruppe rullerer fra uke til uke, og er i utgangspunktet:
– 8.30 – 12.00 (30 min ekstra pga banebygging)
– 12.00 – 15.00
– 15.00 – 18.00
– 18.00 – 21.00

Om det er flere påmeldte enn antall ledige plasser vil de som har bidratt på stevner i 2019 (og står på mannskapslistene) bli prioritert.

Om du ønsker å trene med flere hunder fyller du ut skjemaet en gang for hver hund.
OBS: Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. november kl. 23.00!

Pris fast plass: 1200 NOK (betales før treningssesongen starter)
Pris drop-in: 150 NOK per gang (betales på slutten av treningssesongen)