Vi ønsker å minne dere alle på at publisering av video/bilder og navn, både her og på Facebooksida må gjøres med samtykke fra den som avbildes.
Dette på grunn av personvern.