Runderingsstevne alle klasser

Sted: Jonsvatnet

Startavgift: 400 til konto 4202.33.27567

Påmeldingsfrist/betalingsfrist: 3 uker før.