Klubbhuset er opptatt fra kl 19, da skal bruks ha komitémøte