24/6 CACIOB stevne, Dommer:

25/6 Dommer: Roar Holmen