Medlemsmøte ang høringsutkast brukshundprøver ( NBF)