NM for bruks arrangeres i 2019 av Voss hundeklubb.
Hjemmeside til å kunne følge med på det som skjer:

https://nmbrukshund2019.no