1/3 av banen nærmest brakka. Resten av banen kan brukes av andre.