Vi arrangerer søndag  17.juni runderingstevnet alle klasse

Påmelding med følgende info fylles ut og sendes til brukshundkomiteen.

Navn på fører
Klubb
Navn på hund og rase
Registreingsnummer på hund
Klasse ( DCBA)
Størrelse ( liten, medium, stor)

Du må ha med og vise:
Vaksinasjonskort
Startkort
Kvittering på betalt stevne
Målebrev
Stamtavle ( her vil mentaltest være ført inn).

Vi gjør oppmerksom på at du ikke er påmeldt før du har betalt!

Startavgift : 350,-

Kontonr. 4202 33 27567

P.S. Husk å medbringe betalt startkort til NBF.

Det vil være begrensning på antall deltaker