Onsdag 15. august arrangeres det sporstevne kl DC.
Lydigheten vil gå på banen på Stavsøra.
Sporene og feltene vil mest sannsynlig gå i Draksten/saksvikvollen

Påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes til brukshundkomiteen.
Vi gjør oppmerksom på at du ikke er påmeldt før du har betalt!

Startavgift : 350,-

Kontonr. 4202 33 27567

P.S. Husk å medbringe betalt startkort til NBF.

Det vil være begrensning på antall deltaker