Lørdag 14. og søndag 15. september  arrangerer klubben sporstevne for kl B og A

Påmeldings- og betalingsfrist er 3 uker før; 1. juni 2019.

Påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes til brukskomiteen.
Vi gjør oppmerksom på at du ikke er påmeldt før du har betalt!

Startavgift : 350,-

Kontonr. 4202 33 27567

P.S. Husk å medbringe betalt startkort til NBF.