Grilling fra kl. 16. Bruker klubbhuset og uteområdet.