Styremøte med alle komiteene i klubbhuset fra kl 18.