Vi får ofte spørsmål og ønsker om kurs i forskjellige tema og derfor ønsker vi å sette igang et kurs som vi rett og slett kaller temakurs.

Vi ser for oss at dette kan bli et kjærkomment tilbud til mange;

– de som ønsker litt “fordypning” i noen moment/øvelser

– de som ønsker å komme igang med en eller to nye moment/ øvelser istedet for å starte på kurs som “handler om” hele klasser / mange øvelser

– de som ser et behov for litt ekstra oppfølging i nettopp det momentet / den øvelsen som annonseres…..

 

Kursene vil annonseres nederst på denne siden etter hvert som vi setter dem opp, og påmelding skjer på samme måte som alltid gjennom kontaktskjemaet til høyre (under på mobil) eller per epost til brukshundkomiteen.

 

  • Økonomisk bindende påmelding gjelder for alle våre kurs og arrangement.

Det betyr at dersom du , av en eller flere årsaker blir forhindret fra å delta på kurset, er det kun legeattest/ veterinærattest som gjelder dersom du ønsker kursavgiften tilbakebetalt.

 

Påmeldingene taes imot etter “først til mølla” prinsippet.

 

Pris blir oppgitt for hvert enkelt kurs, og den vil selvsagt variere med utgansgspunkt i type og varighet.

Når du har fått bekreftet at du har fått plass på ønsket kurs betales kuravgiften inn på kontonr

4202 3327591.

 

 

Velkommen til kurs og trening