Vi får ofte spørsmål og ønsker om kurs i forskjellige tema og derfor ønsker vi å sette igang et kurs som vi rett og slett kaller temakurs.

Vi ser for oss at dette kan bli et kjærkomment tilbud til mange;

– de som ønsker litt «fordypning» i noen moment/øvelser

– de som ønsker å komme igang med en eller to nye moment/ øvelser istedet for å starte på kurs som «handler om» hele klasser / mange øvelser

– de som ser et behov for litt ekstra oppfølging i nettopp det momentet / den øvelsen som annonseres…..