Årsmøtet i Nidaros Brukshundklubb avholdes i Rolia Grendahus, Romolslia 27/2, kl. 19:00

Møtet behandler ordinære årsmøtesaker. Frist for å sende inn saker til årsmøtet er satt til 2. februar 2024. Forslagene sendes til post@nidarosbhk.no. endes forslag pr. post, så skal dette være datostemplet senest 2/2-24.

Innkallingen ble sendt til alle medlemmer pr. mail hentet ut fra NKKs medlemsadministrasjon den 2. januar. For dere som ikke har mottatt denne mailen, så ber vi om at dere sjekker innmeldte data under dogweb.no/minside Dere kan her legge inn mailadresse.

PS. Feilmelding fra systemet tyder på at flere ikke har mottatt mailen. Nytt forsøk på utsending i dag.

Videre informasjon vedr. årsmøtet vil legges ut på hjemmesiden. Dette i tillegg til at årsmøtepapirene også sendes ut via samme mail som ble benyttet til varsel om årsmøtet.