FIGURANT-/TESTLEDERKURS MENTALE TESTER

Vi planlegger for gjennomføring av figurant- og testlederkurs i Trondheim helga 24. – 26. mars 2023. Instruktører på kursene vil være Jan Østerhus og Øivind Juul Schjetne.

Vi ber om at klubbene informerer og stimulerer til at flere melder seg på kursene. Mentale tester er en interessant aktivitet som bør være i enhver klubbs portefølje. Det er stor etterspørsel etter mentale tester, hvor arrangørene gjerne opererer med ventelister, så her kan det også være en kjærkommen inntekt for klubben.

For klubben gjelder å finne de som kan ha interesse for å starte et utdanningsløp innen mentale tester. For disse skal klubben også gi en skriftlig anbefaling som følger med søknaden om å få delta på kurs.

Figurantkurs

For å bli godkjent figurant skal personen delta på et figurantkurs som inneholder teori og praksis om gjennomføring av K-test, MH og FA. Varighet 1 helg med totalt 20 timer.

Kvalifikasjon for å delta på Figurantkurs, er en interesse for å lære mere om hunders mentale egenskaper, samt lysten til å delta som figurant på de mentale testene (Karaktertest, Mentalbeskrivelse Hund/MH og Funksjonsanalyse/FA). Vedkommende skal også ha en anbefaling fra sin klubb

Testlederkurs

Testlederkurs med teori og praksis, varighet 1 helg med totalt 20 timer, fokus på praktisk gjennomføring av testen.

Krav for å kunne søke seg inn på kurs som testleder: • Praktisert som figurant for minst 48 hunder, og figurert på momentet avstandslek (MH) og sosial kamp (FA) for minst 8 hunder i hver test, samt figurert som spøkelse (MH og FA) for minst 8 hunder. Dette må dokumenteres med underskrift av dommerne/beskriverne.
(For de som ikke oppfyller kravene fullt ut, kan instruktørene vurdere den enkelte ut fra dialog med vedkommendes klubb. Ved fulle kurs vil de som fyller kravene prioriteres.)

OBS. Søknadsfrist begge kurs: 20. februar 2023 

Søknad om deltakelse sendes undertegnede pr. mail (se mailadresse under). Vi håper på stor søknad fra mange gode kandidater.

Mvh
Øivind Juul Schjetne
Mob.: +47 901 33 770
Mail: oivind.juul.schjetne@gmail.com