Dette er et kurs for ALLE – både voksne og valper.

Mental aktivisering er viktig for å kunne ha en balansert og rolig hund, så på dette kurset vil dere få innføring i ulike måter å aktivisere hunden på. På aktiviseringskurset lærer du enkle og morsomme øvelser innenfor mental aktivisering som triks og søksøvelser, samtidig som vi jobber med kontakt, samarbeid og treningsgleden.

Nesearbeid/søk og triks er hoved

Instruktør: Gro Anett Myklebust, NKK instruktør

 

Oppstart : 15. August
Andre datoer: 22/8, 29/8, 5/9, 12/9

Varighet: 18-21

Kurset kommer til å foregå på to plasser:
Kveld 1,3 og 5 kommer til å foregå på gressplenen på Sverresborg, oppmøte på parkeringsplass ved Viktor Baumannsvei 38.
Kveld 2 og 4 kommer til å foregå ved parkering til Rønningen på Smistad.

Pris

1250 kr for medlem i Nidaros Brukshundklubb, 1500kr for ikke-medlem

Påmelding er økonomisk bindende for alle våre kurs og arrangement. Dersom du ønsker kursavgiften tilbakebetalt må lege-/veterinærattest fremlegges.

Påmeldingen må inneholde:
Eier: navn, adresse, postnummer/sted, telefonnummer ( mobil)
Hund: Navn, rase, alder, kjønn.
Evt. Dersom det er noe du mener er relevant å opplyse om i påmeldingen kan du skrive det også.

Når du har fått bekreftet at du har fått plass betales kursavgiften inn på kontonr. 4202.33.27591.

Hunden må være vaksinert.