Karaktertest 

 

Det gjennomføres Karaktertester på Stavsøra den 5 september og 10 oktober, oppmøte kl 17

Send påmelding til testkomiteen eller direkte til Øyvind Juul Schjetne.

Oppgi rase, reg.nr., hundens fulle navn, navn og adresse på registrert eier, gjerne med mob.nr.