Nidarosbanen stengt på ubestemt tid!

Når våren kommer og snøen smelter på banen vår, så yrer det litt i kroppen etter å ta denne i bruk. Det har styret bestemt at dere ikke får.

For at banen skal bestå av gress og ikke grønske, så må gresset få en mulighet til å komme opp fra sine røtter. Styret ber derfor alle som sogner til banen om å respektere dette forbudet. Styret vil innkalle til dugnad på banen. Det vil der bli tatt en vurdering og evt. tillatelse til at banen kan tas i bruk. Alt. vil beskjed om dette bli gitt på hjemmesiden vår.