Årsmøte Nidaros BHK blir avholdt mandag 28.februar 2022

  • Fullstendig innkalling med papirer og info om tid og sted vil informeres om innen 14.februar

Forslag til årsmøtet