Fellestreninger er åpne for medlemmer i Nidaros Brukshundklubb.

I 2023 innfører vi treningsavgift for Nidarosbanene på Stavsøra.

Styret har fastsatt treningsavgift for de som er 21 år eller eldre i 2023 til kr. 500.  Studenter som er 21 år eller eldre i år betaler kr. 250. Treningsavgift en dag koster kr. 40.

Registrer deg og betal:

Treningsavgift Stavsøra

Angående treningsavgift
Vi har som kjent brukt en del midler på å få i stand banen og få bygd et flott klubbhus. I tillegg får vi nå lys på banene, bedre sanitæranlegg og en innendørs hall hvor vi kan ha kurs og treninger hele året. Vi planlegger også å anlegge grusbane og parkeringsplass for å få plass til alle bilene ved store arrangementer. Dette skal etter planen skje i år. I tillegg til dette er omkostningene større enn tidligere mtp strøm, leie av tomt på Stavsøra og leie av Nidaros-hallen.
Vi håper dette kan gi mer klarhet i hvordan vi tenker å bruke treningsavgiften. Det er også viktig å understreke at dette er vedtatt kun for 2023 i første omgang, og vil kunne endres hvis vi ser at vi ikke trenger den for å opprettholde tilbudene som kommer medlemmene til gode.
Vi har vedtatt dagsatser for de som trener på banen sjelden og ikke har behov for å betale for hele året. Det vil komme skilt om satsene på banen når det er klart.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på mail: styret@nidarosbhk.no