Årsmøte i klubben avholdes mandag 13. mars kl. 19 i Rolia grendahus i Romolslia.

Saker som ønskes innmeldt må være styret i hende innen fredag 24. februar.

Årsmøtepapirene vil bli sendt til medlemmene i uke 9.

Med hilsen

Styret