Banene på Øra er stengt for all ferdsel.
Vi må la den tørke opp, og vi må ha dugnad før vi kan ta den i bruk.
Styret vil gi beskjed når de åpnes for trening.