Bronsemerke kan tildeles på prøver arrangert av Norsk Kennel Klub og NKK sine medlemsklubber. Du finner mer om bronsemerkeprøven på nkk.no. Nidaros BHK avholder bronsemerkeprøve onsdag 16.08.2023 kl. 20.00. Prøven holdes i Nidaroshallen, Øyvegen 41 på Øysand.

Prøven dømmes av autorisert instruktør fra klubben.

Prøven koster kr. 200,-. Maks 12 ekvipasjer.

Praktiske opplysninger sendes ut ca. 1 uke før prøven holdes.

Prøven er avlyst pga. få påmeldte!