Kurskomitéen inviterer klubbens NKK og NRL instruktører til instruktørsamling torsdag 6. mai 2021 kl. 1900 på Sandmoen Kro.

  • Kurskomitéens planer (og drømmer).
  • Hva ønsker dere av et instruktørforum.

Nærmere informasjon og påmelding på FB gruppen Instruktører Nidaros. Gruppen er åpen for klubbens NKK og NRL instruktører pluss hjelpeinstruktører under utdanning.