Nidaros Brukshundklubb har søkt Norsk Kennel Klub om å få holde NKK instruktørkurs trinn 1. Kurset lyses ut med forbehold om at vi får stå som arrangør. Trinn 1 instruktører holder kurs i grunnopplæring av hund (valp, unghund og voksen hund). Instruktører har også lov til å dømme apellmerkeprøve i lydighet.

For å delta på instruktørkurset må du oppfylle krav fastsatt av NKK. Disse finner du i utdanningsplanen, bl.a.

  • Ha fylt 18 år og være medlem i hundeklubb som er tilsluttet NKK.
  • Være anbefalt av egen lokale klubb som instruktør trinn 1.
  • Før eksamen ha gått som hjelpeinstruktør under NKK godkjent instruktør i 20 timer.
  • Ha oppnådd minstepremiering i enten LP, agility, rallylydighet, bruks, jakt osv. etter NKK’s regelverk. Ytterligere detaljer finner du i utdanningsplanen.

Deltakere skal gjennomføre minst 20 timer som hjelpeinstruktør under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges. For å sikre at eleven får benytte den kunnskap og de teknikker som skal læres under utdanning, bør det tilstrebes at minst halvparten timene utføres etter første helg av kurset. Deltakerne må selv sørge for å få timer som hjelpeinstruktør i egen klubb. Deltakere fra Nidaros Brukshundklubb kan få instruktørpraksis i klubben, 10 timer før kursstart og 10 timer etter første kurshelg. Nidaros BHK har ikke kapasitet til å gi praksis som hjelpeinstruktør til andre enn klubbens medlemmer.

Deltakerne har selv ansvaret for å oppfylle alle krav og skaffe tilveie all dokumentasjon som kreves. Dokumentasjon skal leveres inn etter nærmere avtale.

Kurshelger er 18. og 19. februar, 11. og 12. mars, 1. og 2. april (leksehelg) og eksamenshelg er 6. og 7. mai 2023. Instruktør er Hilde Ulvatne Marthinsen (NKK instruktør trinn 3) og sensor er Stein Feragen (NKK instruktør trinn 3).

Kurset holdes i Trondheim og klubbens anlegg på Øysand og Stavsøra i Melhus.

Påmelding er økonomisk bindende. Kursavgift er kr. 7.000 og skal betales når du får bekreftet plass på kurset. Vi mottar støtte til kurset fra Studieforbundet natur og miljø. Ved eventuelt overtegning vil arrangør bestemme hvem som får plass. Maks 12 deltakere. Vi må ta forbehold om at vi får nok deltakere til å holde kurset.

Hvis du lurer på noe, kan du sende mail til kurs@nidarosbhk.no.

Skjem for påmelding på kurset finner du her. Søknadsfrist er 8. januar 2023.

Oppdatering 07.01.2023: NKK har innvilget søknaden vår om å holde kurset. Vi har fått 12 påmeldinger og kurset blir arrangert etter planen.