Medlemsbladet Nidarhunden nr. 2 2019 er nå tilgjengelig i elektronisk form (PDF)

Her kan du blant annet lese innlegg fra vår leder Torgeir Rui i «Lederens labb» og stemningsrapporter fra noen av de mange aktiviteter som forgår i klubben.

Årets andre utgave av Nidarhunden finner du her: Nidarhunden 2_2019

Med vennlig hilsen

Redaksjonen Nidarhunden Siri Coldevin Vikan