Temakurs

Vi får ofte spørsmål og ønsker om kurs i forskjellige tema og derfor ønsker vi å sette igang et kurs som vi rett og slett kaller temakurs.

Vi ser for oss at dette kan bli et kjærkomment tilbud til mange;

– de som ønsker litt «fordypning» i noen moment/øvelser

– de som ønsker å komme igang med en eller to nye moment/ øvelser istedet for å starte på kurs som «handler om» hele klasser / mange øvelser

– de som ser et behov for litt ekstra oppfølging i nettopp det momentet / den øvelsen som annonseres…..

 

Kursene vil annonseres nederst på denne siden etter hvert som vi setter dem opp, og påmelding skjer på samme måte som alltid til: kurs@nidarosbhk.no

 

  • konomisk bindende påmelding gjelder for alle våre kurs og arrangement.

Det betyr at dersom du , av en eller flere årsaker blir forhindret fra å delta på kurset, er det kun legeattest/ veterinærattest som gjelder dersom du ønsker kursavgiften tilbakebetalt.

 

Påmeldingene taes imot etter «først til mølla» prinsippet.

 

Pris blir oppgitt for hvert enkelt kurs, og den vil selvsagt variere med utgansgspunkt i type og varighet.

Når du har fått bekreftet at du har fått plass på ønsket kurs betales kuravgiften inn på kontonr

4202 3327591.

 

 

Velkommen til kurs og trening