Har du oppnådd championat i 2020 i en av klubbensgrener?
Husk å sende inn dette til oss i styret. Mail styret@nidarosbhk.no innen 10. februar.
Du vil da motta en plakett fra klubben.